Transport mleka

Nasza firma EASYTRANS zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie odbioru mleka surowego z gospodarstw rolnych i jego transportu do miejsca docelowego. Dysponujemy nowoczesną flotą, która pozwala nam na przewóz mleka surowego w cysternach w stale kontrolowanych temperaturach.

Cysterny są zawsze optymalnie przygotowane do pracy. Są każdorazowo bardzo dokładnie myte i dezynfekowane zgodnie z wymaganiami systemu CIP. Nasza firma podlega również regularnym kontrolom Powiatowego Lekarza Weterynarii i spełnia wszelkie ustawowe wymogi sanitarne.

Pojemność posiadanych przez nas cystern do transportu i odbioru mleka mieści się w granicach od 15 do 29 tysięcy litrów. Cysterny wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej. Posiadają one wmontowaną instalację mycia komór w systemie CIP. Dodatkowo wyposażone są w szafy z aparaturą kontrolno-pomiarową o wydajności pompowania do 60.000 litrów na godzinę z przepływomierzem magnetyczno-indukcyjnym oraz elektroniką firmy Proces-Data z Danii.

Pomiary dokonywane są przy użyciu specjalnego certyfikowanego termometru, który jest gwarancją dokładności wykonanego pomiaru. Stosowane przez nas aparatury posiadają zatwierdzenie wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Cysterny mają również Certyfikat ATP o nieprzenikalności temperatury wydawany przez Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych przy Politechnice Poznańskiej.

Najszybciej i najbezpieczniej w każdy zakątek kraju i świata

Posiadamy wymagane certyfikaty, spełniamy wszystkie wymagania formalne, a przewożone ładunki są ubezpieczone.

Zobacz